0

زندگی یک تجربه است

اشو
هرگز از هیچ‌کس نپرسید چه‌چیزی درست است و چه‌چیزی غلط است. زندگی یک تجربه است که باید کشف شود. هر شخصی باید آگاه , گوش بزنگ , و مراقب باشد , و با زندگی آزمایش کند و کشف کند چه‌چیزی برای او خوب است. هر آنچه که به انسان صلح ‌دهد , هر آنچه که انسان را سعادتمند ‌سازد , هر آنچه که به انسان صفا ‌دهد , هر آنچه که انسان را به هستی و هارمونی عظیم او نزدیک‌تر ‌سازد خوب است. و هر آنچه که تنش , شوربختی , رنج را در انسان بیا‌فریند بد است.

اشو
وحدت وجود

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.