0

سه چیز

رابرت آدامز

نخستین چیزی که باید فهمیده شود آن است که همه آنچه که در زندگی شما روی داده است ضروری بوده است. بی‌توجه به آنکه چگونه به نظر می‌رسد، بی‌توجه به آنکه چه اتفاقی افتاده است، همه‌چیز ضروری بوده است.

دومین چیزی که باید فهمیده شود، همه چیز از پیش تعیین‌شده بوده است. به‌عبارت‌دیگر، همه چیز قرار بوده است به گونه‌ای که اتفاق افتاد اتفاق بیفتد. هیچ اشتباهی نبوده است.

سومین چیزی که باید فهمیده شود آن است که دو چیز اول همه بسته‌ای از دروغ هستند ، چراکه این پدیده‌ها در عالم واقعیت حتی وجود هم ندارند.

رابرت آدامز

از صفحه  وحدت وجود در فیسبوک

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.