0

یوگای تبتی – صوفی

تمرینات یوگای تبتی – صوفی, برای جوانسازی و بیداری معنوی

Tibetan-Sufi Yoga Exercises with Hand Mudra, Pranayama, Tibetan Mantra and Sufi Zikr for Rejuvenation and Spiritual Awakening. A visual presentation and explanation of Tibetan-Sufi Yoga Exercises with many color illustrations and simple instructions, step- by – step for practicing.

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.