0

یک هایکو از ایسا

روشنگری  اشو در باره این هایکو

هایکوها شعرهای معمولی نیستند.

اینها شرح مدیتیشن های بسیار عمیقی هستند

منبع عکس humanrelationscenter.com

غافل از شبنمی

که نشان گر پایان روز ما است،

ما خود را به دیگران وصل می‌کنیم.

ایسا  Issa

شاعران هایکو معدودی در حد ایسا و باشو وجود دارند. این هایکو می‌‌گوید:” غافل از شبنمی که نشان گر پایان روز ما است….” هر روز غبار بسیاری در اطراف ساخته می‌‌شود – خشم بسیار، اندوه بسیار، بدبختی بسیار، کج فهمی‌ بسیار.

غافل از همه آن چیزی که نشان گر پایان روز ما است، ما خود را به دیگران وصل می‌‌کنیم. عشق ما بی‌ نشان و دست نخورده  می‌‌ماند. قلب ما همانند آینه ایی‌ است که غبار نمی‌‌گیرد.

این راه انسان ذن می‌ باشد. به زدودن غبار ادامه بده، و یگانگی خویش را به یاد داشته باش، وحدت خود را با تمام جهان هستی‌. هیچ چیز نمی‌‌گذارد که تو خود را جدا کنی‌  – نه خشم، نه تمنا نه شکست. هیچ چیز تو را از هستی‌ مجزا نمی‌‌کند.

هر شامگاه غبار را پاک کن.  با آیینه پاک به خواب برو، با  آوای سکوت، همآهنگ  با هستی‌.

اشو : مانیفست  ذن : رهایی از خویشتن‌

Osho: The Zen Manifesto: Freedom From Oneself

برگردان از راماجی

com. osho

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.