0

یک شعر هایکو از ایسا Issa

هایکوها شعرهای معمولی نیستند.

اینها شرح مدیتیشن های بسیار عمیقی هستند

روشنگری  اشو  در باره این هایکو

هنوز بودا نشده

این کاج کهن

بیهوده در رویاست.

ایسا

بر پایه ی آنانی که بیدار شده اند همه چیز سرشار از بودایی است.بودایی طبیعت هستی است.

ایسا در این هایکو میگوید:

هنوز بودا نشده/ این کاج کهن… گرچه کهن است ولی هنوز بودا نشده است.

بیهوده در رویاست. هنوز در رویا بسر میبرد.شاید روزی بیدار شود.

نقاشی

facebook – Chirag Kaku- by Satish Kaku6.jpg

این را در باره ی همه میتوان گفت.ما همه ناآگاه از واقعیت پایانی خود هستیم وبه رویا ادامه میدهیم. به خواب ادامه میدهیم. به خواستن ادامه میدهیم.در آرزوی این و آن بدون آنکه بدانیم عظیمترین گنج در اندرون بیداریی ماست. هیچ چیز بالاتر از بودا شدن نیست.به بلندترین قله ی آگاهی رسیده ای. آگاهی تنها ثروت است.

Osho: The Language of Existence

اشو / زبان هستی

برگردان از راماجی

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.