0

مدی تیشن ناتاراج اشو

برای این مدی تیشن از موزیک  ناتاراج مدی تیشن استفاده کنید

Osho Nataraj Meditation

مد ی تیشن  ناتاراج اشو


چشمها درتمام مدت این مد ی تیشن  بسته می مانند.

مرحله اول: ۴۰ دقیقه

طوری برقصید که انگار تسخیر شده اید. اجازه دهید ناخودآگاه تان کاملن غالب شود. حرکات خود را کنترل

نکنید و نظاره گر اتفاقات نیز نباشید. فقط با تمام وجود برقصید.

مرحله دوم: ۲۰ دقیقه


بلافاصله روی زمین دراز بکشید. خاموش و بی حرکت باقی بمانید.

مرحله سوم: ۵ دقیقه


برقصید، پایکوبی کنید و لذت ببرید.

osho.com

برگردان از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.