Archive for فروردین, ۱۳۹۴

ذهن تو است که این جهان را آفریده است
0

ذهن تو است که این جهان را آفریده است

بودا

عرفان و ثروت
0

عرفان و ثروت

اشو

تو خدا می شوی
0

تو خدا می شوی

دیدار ین و یانگ ، شیوا و شاکتی.

سکوت آواتار
0

سکوت آواتار

مهربابا ۴۴ سال در سکوت بود

همه چی‌ داری ولی
0

همه چی‌ داری ولی

اشو

انعکاس فکر
0

انعکاس فکر

اشو

كاری سازنده برای لذت بردن
0

کاری سازنده برای لذت بردن

اشو