Archive for شهریور, ۱۳۹۴

نه – هیجی
0

نه – هیجی

در آغاز طبیعت است ،
در پایان طبیعت است.
اشو ذن تاروت

مدی تیشن نو دایمنشن
0

مدی تیشن نو دایمنشن

No Dimensions Meditation اشو OSHO

آنکه به خود عشق می‌ورزد
0

آنکه به خود عشق می‌ورزد

اشو

سماع در کهکشان
0

سماع در کهکشان

مولانا

انسان شاد
0

انسان شاد

اشو

مردی که می داند چگونه زندگی کند
0

مردی که می داند چگونه زندگی کند

اشو ،  بودای معاصر