Archive for تیر, ۱۳۹۵

در آغوش هم
0

در آغوش هم

او هم تو را در آغوش می گیرد

در دنیا زندگی کن
0

در دنیا زندگی کن

اشو

کودک درونت می خواندت
0

کودک درونت می خواندت

راگو

مدی تیشن ارتباطی ست ....
0

مدی تیشن ارتباطی ست ….

اشو

شمس تبریزی چه گفت به مولانا ؟
0

شمس تبریزی چه گفت به مولانا ؟

ملاقات شمس و مولانا

هایکو
0

هایکو

روشنگری  اشو در باره این هایکو